CoVid-19: Tím Green-Acres ako aj všetci odborníci v oblasti nehnuteľností sú vám naďalej k dispozícii. Neváhajte ich kontaktovať!